Trang đầu Khả năng duy trì phát triển/Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Chia sẻ
In Đánh dấu trang này
Khả năng duy trì phát triển
Tìm kiếm trang web
An toàn、Sức khỏe、Bảo vệ môi trường

Sau hàng trăm năm phát triển, hiện nay công nghệ hóa học đã trở thành một trong bốn dự án nền tảng quan trọng, ngành công nghiệp hóa chất đã trở thành một trong những ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế thế giới.Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất, vấn đề ô nhiễm môi trường của ngành hóa chất cũng ngày càng được sự chú ýNgày nay, sự phát triển bền vững đã trở thành nhận thức chung của toàn nhân loại, người ta nhận thấy rằng ngành hóa chất truyền thống phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.Chính vì điều này, nhiều người nước ngoài đã đề xuất khái niệm “công nghiệp hóa chất xanh”, cho rằng ngành công nghiệp hóa chất mẫu mực phải phát triển theo hướng “xanh” để giảm ô nhiễm, thậm chí không gây ô nhiễm.

Theo dõi chúng tôi
Liên kết

Công ty TNHH cổ phần công nghệ hoá học Chang Hua

Số 20, đường Bắc Kinh, Khu công nghiệp hóa chất quốc tế Dương Tử Giang, thành phố Trương Gia Cảng

Điện thoại: +86-512-35003561

Fax.: +86-512-35003522-8001

Công ty TNHH cổ phần công nghệ hoá học Chang Hua

Số 20, đường Bắc Kinh, Khu công nghiệp hóa chất quốc tế Dương Tử Giang, thành phố Trương Gia Cảng

Điện thoại: +86-512-35003561

Fax.: +86-512-35003522-8001

Chia sẻ
Tuyên bố pháp lý Liên hệ chúng tôi Sơđồ trang web

Copyright © 2017 Công ty TNHH cổ phần công nghệ hoá học Chang Hua   Lưu giữ tất cả bản quyền  苏ICP备12062727号