Trang đầu Sản phẩm và ứng dụng/Chủng loại sản phẩm
Chia sẻ
In Đánh dấu trang này
Chủng loại sản phẩm
Tìm kiếm trang web
Polyether polyol xốp mềm hoạt tính cao >>
Muốn biết thêm chi tiết
CHE-828
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-828 được tổng hợp từ hợp chất chứa nhóm hydro hoạt động như một tác nhân khởi đầu và chịu sự trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác.Sản phẩm này có trọng lượng phân tử cao không chứa BHT, không amin, polyether hoạt tính cao. Sản phẩm này là một sản phẩm ít mùi, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất ô tô, xe máy, đệm xe đạp, vô lăng, v.v,bọt xốp mang tính đàn hồi cao và cũng có thể được sử dụng để sản xuất bọt xốp nhồi trong camera hành trình xe hơi.
Quy cách
Bề ngoài Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học. Kiểm tra bằng mắt
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) 26-30 GB/T 12008.3-2009
Hàm lượng nước(%) ≤0.05 GB/T 22313-2008/
ISO 14897:2002
Giá trị axit(mgKOH/g) ≤0.05 GB/T 12008.5-2010
pH 5.0-7.0 GB/T 12008.2-2010  Phụ lục B
Độ nhớt mPa·s(25℃) 950-1450 GB/T 12008.7-2010
Hàm lượng ion Kaly(ppm) ≤5 GB/T 12008.4-2009
Màu sắc(Pt/Co) ≤50 GB/T 605-2006

 

 

 

CHE-828 Công nghệ thông tin xin hãy nhấp vào đây
Muốn biết thêm chi tiết
CHE-828D
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-828D là hợp chất khơi mào có chứa hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính,được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác. Sản phẩm này có trọng lượng phân tử cao không chứa BHT, không amin, polyether hoạt tính cao. Sản phẩm này là một sản phẩm ít mùi, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất ô tô, xe máy, đệm xe đạp, vô lăng, v.v,bọt xốp mang tính đàn hồi cao và cũng có thể được sử dụng để sản xuất bọt xốp nhồi trong camera hành trình xe hơi.
Quy cách
Bề ngoài Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học. Kiểm tra bằng mắt
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) 26-30 GB/T 12008.3-2009
Độ nhớt(%) ≤0.05 GB/T 22313-2008/
ISO 14897:2002
Giá trị axit(mgKOH/g) ≤0.05 GB/T 12008.5-2010
pH 6.0-8.0 GB/T 12008.2-2010 Phụ lục B
Độ nhớt  mPa·s(25℃) 950-1450 GB/T 12008.7-2010
Hàm lượng ion Kaly(ppm) ≤5 GB/T 12008.4-2009
Màu sắc(Pt/Co) ≤50 GB/T 605-2006

 

 

 

CHE-828D Công nghệ thông tin xin hãy nhấp vào đây
Muốn biết thêm chi tiết
CHE-828P
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-828P là hợp chất khơi mào có chứa hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của một chất xúc tác đặc biệt. Sản phẩm này có trọng lượng phân tử cao không chứa BHT, không amin, polyether phản ứng cao với độ không bão hòa thấp, mùi thấp, VOC thấp, v.v. Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất bọt có độ đàn hồi cao mật độ thấp.
Quy cách
Bề ngoài Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học. Kiểm tra bằng mắt
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) 26-29 GB/T 12008.3-2009
Hàm lượng nước(%) ≤0.05 GB/T 22313-2008/
ISO 14897:2002
Giá trị axit(mgKOH/g) ≤0.05 GB/T 12008.5-2010
Độ nhớt  mPa·s(25℃) 1100-1400 GB/T 12008.7-2010
Không bão hòa (mol/Kg) ≤0.03 GB/T 12008.6-2010
Màu sắc(Pt/Co) ≤100 GB/T 605-2006

 

 

 

CHE-828P Công nghệ thông tin xin hãy nhấp vào đây
Muốn biết thêm chi tiết
CHE-822P
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-822P là hợp chất khơi mào có chứa các hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của một chất xúc tác đặc biệt. Sản phẩm này có trọng lượng phân tử cao không chứa BHT, không amin, polyether phản ứng cao với độ không bão hòa thấp, mùi thấp, VOC thấp, v.v. Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất bọt có độ đàn hồi cao mật độ thấp.
Quy cách
Bề ngoài Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học. Kiểm tra bằng mắt
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) 21-24 GB/T 12008.3-2009
Hàm lượng nước(%) ≤0.05 GB/T 22313-2008/
ISO 14897:2002
Giá trị axit(mgKOH/g) ≤0.05 GB/T 12008.5-2010
Độ nhớt  mPa·s(25℃) 1400-1700 GB/T 12008.7-2010
Không bão hòa(mol/Kg) ≤0.03 GB/T 12008.6-2010
Màu sắc(Pt/Co) ≤100 GB/T 605-2006

 

 

 

CHE-822P Công nghệ thông tin xin hãy nhấp vào đây
Muốn biết thêm chi tiết
CHE-628
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-628 là hợp chất khơi mào từ các hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác.Sản phẩm này là một polyether không có BHT, không amin, chức năng cao, trọng lượng phân tử cao, có thể được sử dụng để tạo ra bọt mật độ thấp, độ nảy cao.
Quy cách
Bề ngoài Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học. Kiểm tra bằng mắt
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) 26-30 GB/T 12008.3-2009
Hàm lượng nước(%) ≤0.05 GB/T 22313-2008/
ISO 14897:2002
Giá trị axit(mgKOH/g) ≤0.05 GB/T 12008.5-2010
Độ nhớt  mPa·s(25℃) 1300-1900 GB/T 12008.7-2010
Hàm lượng ion Kaly(ppm) ≤5 GB/T 12008.4-2009
Màu sắc(Pt/Co) ≤50 GB/T 605-2006

 

 

 

CHE-628 Công nghệ thông tin xin hãy nhấp vào đây
Muốn biết thêm chi tiết
CHE-330N
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-330N là hợp chất khơi mào có chứa các hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác. Sản phẩm này là một polyether có hoạt tính cao điển hình không có BHT và amin,được sử dụng rộng rãi. Sản phẩm này là một sản phẩm ít mùi, thường được trộn với polyol polymer để sản xuất ô tô, xe máy, đệm xe đạp, vô lăng, v.v, bọt xốp mang tính đàn hồi cao và cũng có thể được sử dụng để sản xuất bọt xốp nhồi trong camera hành trình xe hơi.
Quy cách
Bề ngoài Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học. Kiểm tra bằng mắt
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) 33.5-36.5   GB/T 12008.3-2009
Hàm lượng nước(%) ≤0.05 GB/T 22313-2008/
ISO 14897:2002
Giá trị axit(mgKOH/g) ≤0.05 GB/T 12008.5-2010
pH 5.0-7.0 GB/T 12008.2-2010  Phụ lục B
Độ nhớt  mPa·s(25℃) 750-950 GB/T 12008.7-2010
Hàm lượng ion Kaly (ppm) ≤3 GB/T 12008.4-2009
Màu sắc(Pt/Co) ≤50 GB/T 605-2006

 

 

 

CHE-330N Công nghệ thông tin xin hãy nhấp vào đây
Muốn biết thêm chi tiết
CHE-360N
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-360N là hợp chất khơi mào có chứa hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được tổng hợp bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác.Sản phẩm này là một polyether không có BHT, không amin, chức năng cao, trọng lượng phân tử cao, hoạt tính cao được sử dụng trong sản xuất bọt khối có độ nảy cao và bọt đúc có độ nảy cao.
Quy cách
Bề ngoài Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học. Kiểm tra bằng mắt
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) 26.5-29.5   GB/T 12008.3-2009
Hàm lượng nước(%) ≤0.05 GB/T 22313-2008/
ISO 14897:2002
Giá trị axit(mgKOH/g) ≤0.05 GB/T 12008.5-2010
pH 5.0-7.0 GB/T 12008.2-2010  Phụ lục B
Độ nhớt  mPa·s(25℃) 1100-1600 GB/T 12008.7-2010
Hàm lượng ion Kaly(ppm) ≤5 GB/T 12008.4-2009
Màu sắc(Pt/Co) ≤50 GB/T 605-2006

 

 

 

CHE-360N Công nghệ thông tin xin hãy nhấp vào đây
Theo dõi chúng tôi
Liên kết

Công ty TNHH cổ phần công nghệ hoá học Chang Hua

Số 20, đường Bắc Kinh, Khu công nghiệp hóa chất quốc tế Dương Tử Giang, thành phố Trương Gia Cảng

Điện thoại: +86-512-35003561

Fax.: +86-512-35003522-8001

Công ty TNHH cổ phần công nghệ hoá học Chang Hua

Số 20, đường Bắc Kinh, Khu công nghiệp hóa chất quốc tế Dương Tử Giang, thành phố Trương Gia Cảng

Điện thoại: +86-512-35003561

Fax.: +86-512-35003522-8001

Chia sẻ
Tuyên bố pháp lý Liên hệ chúng tôi Sơđồ trang web

Copyright © 2017 Công ty TNHH cổ phần công nghệ hoá học Chang Hua   Lưu giữ tất cả bản quyền  苏ICP备12062727号